Wiadomości

15 grudnia 2014 10:35 | Wiadomości

III Sesja Rady Gminy Gołuchów

 

odbędzie się 29.12.2014r. o godz. 11.00 w sali nr 13 Urzędu Gminy Gołuchów
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany budżetu na 2014 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022,
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Gołuchów w 2015 roku,
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Gołuchów w 2015 roku,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023,
- uchwały budżetowej na rok 2015,
- planu pracy Komisji Rady Gminy Gołuchów na rok 2015,
- zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Kajewie,
- uchwalenia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno  - Administracyjnego Szkół w Gołuchowie.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia III Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2299 razy.

Wydrukuj

Do góry