Wiadomości

21 stycznia 2015 13:21 | Wiadomości

Pięknieje wielkopolska wieś - budowa siłowni na powietrzu.

W 2014 roku Gmina Gołuchów otrzymała dotację w wysokości 30.000,00 zł w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na realizację zadania: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – zagospodarowanie przestrzeli publicznej w sołectwie Gołuchów. Zadanie obejmowało stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji fizyczno-ruchowej. Wyżej wspomniana inwestycja zrealizowana została w Gołuchowie przy boisku ORLIK oraz na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu, przy parku linowym.
Celem konkursu, w ramach którego przyznana została dotacja, jest wsparcie inicjatyw mieszkańców sołectw, uczestniczących w samorządowym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”, wzmocnienie procesu odnowy wsi w regionie oraz integracji społeczności wiejskiej, poprzez jej bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektów w sołectwach. Wsparcie zadań w ramach konkursu służy podniesieniu jakości życia na terenach wiejskich, odbudowie tożsamości i integralności wsi oraz promocji idei odnowy.
Ważnym kryterium przy składaniu wniosku o przyznanie dotacji jest uwzględnienie udziału pracy własnej mieszkańców oraz wykorzystanie własnego sprzętu w czasie realizacji projektu. W sołectwie Gołuchów prace ziemne obejmujące: przygotowanie terenu pod umiejscowienie elementów siłowni na powietrzu, wysianie trawy oraz nasadzenie materiału roślinnego wykonali mieszkańcy, którzy wcześniej, podczas zebrania wiejskiego, zadeklarowali swoją pomoc, co we wniosku zostało ujęte.
W roku 2013 Gmina Gołuchów również złożyła wnioski w ramach w/w konkursu i również otrzymała dotację tym razem dla sołectwa Kościelna Wieś II oraz miejscowości Żychlin. Wówczas mieszkańcy także aktywnie zaangażowali się w realizację prac związanych z projektem w ich sołectwach. Zaangażowanym Mieszkańcom bardzo dziękujemy.

Zdjęcia:

Przeczytano: 2450 razy.

Wydrukuj

Do góry