Wiadomości

29 lipca 2016 08:39 | Wiadomości

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z informacją przekazaną do Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o doniesieniach mediów czeskich o wzroście liczby przypadków "żółtaczki zakaźnej" w Czechach (Brno), uprzejmie informuję, jak niżej.
Za pośrednictwem systemów służących wczesnemu ostrzeganiu o zagrożeniach o charakterze transgranicznym (EWRS, IHR, HSC) do chwili obecnej nie wpłynęły od Strony czeskiej żadne oficjalne i potwierdzone dane na temat potencjalnego zagrożenia związanego z WZW A. Ponadto na stronach Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) brak jest również jakichkolwiek informacji o zdarzeniu.
W Polsce nie obserwuje się wzrostu przypadków wirusowego zapalenia typu A. Na przestrzeni ostatnich 5 lat w Polsce notowano rocznie 50 - 150 przypadków WZW A  i związane były one z pobytem za granicą w rejonach endemicznego lub epidemicznego występowania WZW A (zachorowania tzw. przywlekane).
Wirus zapalenia wątroby typu A (WZW A) szerzy się drogą pokarmową po spożyciu skażonej żywności lub wody (np. nieumyte owoce, warzywa). Można go przenieść do ust także na nieumytych rękach, dotykając skażonych przedmiotów, powierzchni, żywności. Wirus jest wydalany z kałem. Człowiek jest zakaźny jeszcze przed wystąpieniem u niego objawów choroby (gorączka, bóle mięśni i stawów, nudności, wymioty, zażółcenie białek oczu, skóry). Objawy występują po 15 do 50 dn i po wniknięciu wirusa do organizmu.
W zapobieganiu zakażeniom kluczową rolę odgrywa higiena rąk – należy często myć ręce wodą i mydłem. Zawsze trzeba myć ręce po skorzystaniu z toalety i przed jedzeniem. Osoby nie powinny pić z jednej butelki, gryźć jednej kanapki, czy palić wspólnie jednego papierosa.
W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży Główny Inspektor Sanitarny opracował, w 9 wersjach językowych, ulotkę dla pielgrzymów zawierającą przypomnienie o podstawowych  zasadach higieny, których trzeba przestrzegać, aby uniknąć zatrucia i zakażenia pokarmowego. Ulotka została przekazana do wszystkich Diecezji w kraju celem jak najszerszego rozdystrybuowania wśród pielgrzymów.

 

Sztab Centralny Głównego Inspektora Sanitarnego
Główny Inspektorat Sanitarny
ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa
e-mail: sdm@gis.gov.pl | tel.: +48 22 496 55 31/41, | fax: +48 22 496 55 30

Przeczytano: 1911 razy.

Wydrukuj

Do góry