Placówki oświatowe

Na terenie Gminy Gołuchów funkcjonują następujące placówki oświatowe:

1)      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gołuchowie,

2)      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelnej Wsi,

3)      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu,

4)      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach,

5)      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach,

6)      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku.

 

Z dniem 01 listopada 2015 roku Szkoła Podstawowa w Kucharach oraz Publiczne Przedszkole                           w Kucharach zostały przekazane do prowadzenia Stowarzyszeniu Wspierania Wsi „Wspólne Dobro”                 w Kucharach i połączone w Zespół Szkolno – Przedszkolny.

 

Wykaz szkół funkcjonujących na terenie Gminy Gołuchów:

 

Organ prowadzący

Nazwa szkoły /adres

Dyrektor

Dane teleadresowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Gołuchów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Gołuchów

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Gołuchowie

ul. Czartoryskich 53

63-322 Gołuchów

 

1.       Szkoła Podstawowa

im. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej

 

2.       Publiczne Przedszkole

 

mgr Katarzyna Maciejewska

tel. 62 7617 020

tel. 62 7615 002

 

 spgoluchow@goluchow.pl

 www.zspgoluchow.pl

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelnej Wsi

ul. Kaliska 2;                                 62-811 Kościelna Wieś

 

1.       Szkoła Podstawowa

Im.  Henryka Sucharskiego 

 

2.       Publiczne Przedszkole

ul. Ostrowska 1

 

mgr Katarzyna Laksander

tel. 62 7616 627

tel. 62 7616 626

 

 spkw@goluchow.pl

www.zskoscielna-wies.superszkolna.pl

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Jedlcu

Jedlec 154; 63-322 Gołuchów

 

1.       Szkoła Podstawowa

Im. Królowej Jadwigi

 

2.       Oddział Przedszkolny

3.       Publiczne Przedszkole

 

mgr Elżbieta Mizerkiewicz

tel. 62 33 20 561

 

spjedlec@goluchow.pl

www.zspjedlec.superszkolna.pl

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Kucharkach

Kucharki 39; 63-322 Gołuchów

 

1.       Szkoła Podstawowa

Im. Arkadego Fiedlera

 

2.       Oddział Przedszkolny

3.       Publiczne Przedszkole,

z oddziałem                        w Żychlinie

mgr Aneta Rataj

tel. 62 7615 528

 

spkucharki@goluchow.pl

www.zspkucharki.superszkolna.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Tursku

Tursko 10; 63-322 Gołuchów

 

1.       Szkoła Podstawowa

Im. Armii Krajowej

 

2.       Oddział Przedszkolny

3.       Publiczne Przedszkole

 

mgr Lucyna Kempińska - Cieślak

tel. 62 7615 252

 

sptursko@goluchow.pl

www.sptursko.superszkolna.pl

Stowarzyszenie Wspierania Wsi „Wspólne Dobro”                         w Kucharach

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Kucharach

Kuchary 99; 63-322 Gołuchów

 

1.       Szkoła Podstawowa

2.       Publiczne Przedszkole

 

mgr Krzysztof Czajka

tel. 62 7616 812

 

sp-kuchary@wp.pl