GZEAS

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół

w Gołuchowie

ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów, woj. wielkopolskie

NIP: 617-18-50-211 REGON: 001140660

e-mail: oswiata@goluchow.pl

 

Dyrektor: Krystyna Kubiak

 

Kontakt:

dyrektor: (62) 76969-97,

główna księgowa (62) 76969-92,

płace (62) 76969-99,

 

 

Celem działania Zespołu jest obsługa spraw ekonomiczno-administracyjnych wszystkich placówek oświatowych Gminy Gołuchów oraz realizacja spraw finansowych w tych placówkach.

Oprócz tego GZEAS realizuje m.in. zadania związane z refundacją pracodawcom kosztów dokształcania zawodowego młodocianych;