Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

KONTAKT:

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Oddział Środowiskowy w Gołuchowie

Ul. Gogolewskiego 1/8

63-322 Gołuchów

Kom. 503 391 815

e-mail woprgoluchow@o2.pl

 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe działa na mocy ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o kulturze fizycznej. WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem kultury fizycznej o zasięgu ogólnokrajowym, działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

 

WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

- organizowanie wodnej służby ratowniczej;

- udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrof naturalnych oraz awarii technicznych na wodach;

- programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego;

- ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się;

- prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych;

 

Władzami WOPR są: Zjazd Krajowy, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Honorowy.

 

 

Gołuchowski WOPR działa już ponad 30 lat. Liczy 30 członków.

Zarząd WOPR Gołuchów:

 

Prezes Kazimierz Radomski
 

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Damian Baras
Mateusz Grabarek
Maksymilian Marek

Mirosław Wróż

 

Ratownicy corocznie uczestniczą w zawodach ratownictwa wodnego. W 2010 r. utworzono grupę operacyjną szybkiego reagowania, która uczestniczyła w powodziowej akcji ratowniczej. Nawiązali również współpracę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym z partnerskiej gminy Bad Zwischenahn z Niemiec.