Działalność kulturalna

fiedler.jpg [300x225]Oprócz działalności ustawowej biblioteka przez cały okres swego istnienia prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalno-edukacyjną odpowiednio wpisując się w strategię rozwoju gminy. Nasza instytucja wraz filiami realizuje różnorodne formy pracy, przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców: lekcje biblioteczne, wycieczki, spotkania autorskie, prelekcje, pogadanki, różnorodne konkursy, zabawy, wystawy, gazetki itp. Biblioteka włącza się także w coroczne ogólnopolskie i wojewódzkie akcje „Cała Polska czyta dzieciom” oraz w obchody „Tygodnia Bibliotek”.

Największym powodzeniem cieszą się organizowane przez bibliotekę spotkania autorskie z pisarzami książek i nie tylko, w ciągu dwóch ostatnich lat placówka nasza zorganizował między innymi spotkania z Elżbietą Dzikowską, Ewą Chotomską, Beatą Ostrowicką, Wiolettą Piasecką, Karoliną Małgorzatą Piekarską, Markiem Fiedlerem, Wiesławem Drabikiem. Duże zainteresowanie wzbudziła także impreza dla najmłodszych użytkowników biblioteki zorganizowana z okazji „Dnia Pluszowego Misia”. W bibliotece odbywają się także liczne konkursy – tylko w 2009 r. zorganizowano ich 36 np. „Legendy naszego regionu”,kultura1.jpg [300x225] „Mój ulubiony bohater książkowy”, „Przysłowie prawdę Ci powie”, „Śladami Powstania Wielkopolskiego” itd.

We wszystkich naszych placówkach na bieżąco przygotowywane są różnego rodzaju wystawy, wystawki i gazetki związane z rocznicami literackimi, okolicznościowymi a także dotyczące współczesnych problemów np. alkoholizmu, narkomanii, terroryzmu, głodu na świecie itp.

Szeroko rozwinęła się także współpraca gminnej książnicy ze szkołami i organizacjami z terenu gminy obfitująca w ciekawe efekty podjętych działań, jakimi były współorganizacja „Jarmarku Bożonarodzeniowego”, „Kiermaszy Taniej Książki”, „Dni Ogrodnika”.