Wykaz stowarzyszeń zwykłych

Wykaz stowarzyszeń zwykłych z siedzibą władz na terenie gminy Gołuchów dla których organem nadzoru jest Starosta Pleszewski.

Szczegółowe dane dotyczące poniższych organizacji można uzyskać  klikając w poniższy link:

Wykaz stowarzyszeń zwykłych - Starostwo Pleszew

 

1. Stowarzyszenie na Rzecz Pozostania Kościelnej Wsi w Gminie Gołuchów.
2. Stop Wiatrakom.
3. Klub Sportowy Kościelna Wieś.
4. Związek Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych Koło Nr 6 w Gołuchowie.
5. UKS ACROPOL Gołuchów.