Koła

1. Koła Gospodyń Wiejskich – Gminna Rada Kobiet
Przewodnicząca: Elżbieta Jamroszczyk
Gołuchów
ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów
tel. 784 472 546

Na terenie gminy Gołuchów działa 14 organizacji zrzeszających gospodynie wiejskie (KGW Gołuchów, KGW Czerminek, KGW Kajew, KGW Karsy, KGW Kucharki, KGW Kuchary, KGW Macew, KGW Pleszówka, KGW Tursko, KGW Jedlec, KGW Bielawy, KGW Wszołów, KGW Bogusławice, KGW Krzywosądów).
Panie organizują życie kulturalne w swoich miejscowościach. Spotykają się z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Matki. Biorą udział w konkursach i pokazach kulinarnych, organizują festyny rodzinne, spotkania wigilijne, bale karnawałowe, dożynki. Współpracują z innymi organizacjami na terenie gminy oraz wymieniają doświadczenia z Kołami Gospodyń Wiejskich z innych miejscowości.

 

2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Prezes: Irena Skowrońska
Urząd Gminy Gołuchów
ul. Lipowa 1
63-322 Gołuchów
tel. 62 76 17 017 wew. 58 (środy od godz. 9-12).

Gołuchowskie koło powstało 11 listopada 2004 roku wówczas liczyło 28 członków. Przewodnicząca koła jest Irena Skowrońska. Koło zajmuje się aktywizacją osób starszych poprzez organizację wycieczek krajoznawczych, rękodzieło oraz zagospodarowania czasu wolnego w sposób konstruktywny. W 2005 roku gołuchowska organizacja nawiązała współpracę z seniorami z Erkner z gminy partnerskiej w Niemczech, dzięki czemu mogą wymieniać doświadczenia oraz uczestniczyć w europejskich konferencjach dotyczących osób starszych. W 2007 roku utworzono chór w skład którego wchodzą członkowie Koła Emerytów w Gołuchowie. Chórzyści reprezentują gminę Gołuchów poprzez występy artystyczne zarówno na szczeblu lokalnym oraz regionalnym, a także na arenie międzynarodowej w Niemczech. Obecnym opiekunem chóru jest Irena Skowrońska, która zastąpiła na tym stanowisku Mirosławę Grzymską. Obecnie Koło Emerytów Gołuchowie liczy ponad 100 osób.

 

3. Koło Łowieckie Nr 19 „ŻUBR”
Prezes: Florian Pasternak
Popówek 10
63-322 Gołuchów
tel. 602 364 438

Gołuchowskie koło powstało 30 lipca 1946 r. Spotkało się wówczas 16 myśliwych, z których niestety już nikt nie żyje. Gołuchowskie koło nazwę „Żubr” przybrało w 1976 r., kiedy to do Gołuchowa sprowadzono te zwierzęta i utworzono Pokazową Zagrodę Zwierząt. Pierwszym prezesem Koła był Aleksander Mały, kolejnym Aleksander Kaźmierczak, który funkcję tę pełnił przez 40 lat. Od 1997 r. organizacji przewodniczy Florian Pasternak.
Z okazji jubileuszu 60-lecia Koła, który miał miejsce w 2006 r. Gołuchowskie Koło otrzymało najwyższe odznaczenie łowieckie „ZŁOM”. Wyróżniono również myśliwych, którym przyznano złote i brązowe medale.
Myśliwi spotykają się kilka razy w roku na wspólnych polowaniach, których zwieńczeniem jest polowanie z okazji dnia św. Huberta, patrona myśliwych. Koło liczy ponad 50 osób.

 

4. Koło Wędkarskie
Prezes: Antoni Śmigielski
Zawidowice 15
63-300 Pleszew
tel. 694 410 837

Koło Wędkarskie Gołuchów zostało powołane w 1997 r. jako samodzielny członek Okręgowego Związku Wędkarskiego w Ostrowie Wielkopolskim. W chwili założenia liczyło 70 osób, a po niespełna roku działalności liczba członków podwoiła się. Pierwszym prezesem Koła został Marek Boniec i funkcję tę pełnił przez 3 lata. Od 2000 r. funkcję prezesa nieprzerwanie sprawuje Antoni Śmigielski.
Każdego roku organizowane są zawody wędkarskie: (spławikowe, spławikowo – gruntowe oraz spinningowe), na szczeblu gminnym (o Puchar Wójta) oraz na szczeblu powiatowym (o Puchar Starosty). Prowadzi się także akcje zarybiania zbiornika w Gołuchowie.
W 2008 r. wędkarze nawiązali współpracę ze związkami wędkarskimi z partnerskich gmin Erkner i Bad Zwischenahn.