Biblioteka - Aktualności

02 lipca 2019 12:32 | Biblioteka - Aktualności

Środki zewnętrzne pozyskane przez gołuchowską książnicę w 2019

W roku 2019 Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów otrzymała dofinansowanie na realizację następujących projektów:
I. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury
Z Programu „Partnerstwo Dla Książki”

1. Czy to bajka, czy nie bajka? – projekt realizowany w partnerstwie z: Gołuchowskim Centrum Kultury „Zamek”, Stowarzyszeniem Mieszkańcom Gminy Gołuchów, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Kościelnej Wsi
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu działań animujących czytelnictwo wśród dzieci i ma na celu rozwijanie u najmłodszych użytkowników biblioteki zainteresowań czytelniczych i wiedzy. Jego tematem przewodnim są „baśnie” i ich rola we wspieraniu rozwoju dziecięcej osobowości. W ramach jego realizacji od 01.01.2019r. do 31.07.2019r. organizowane są m.in.: spotkania z twórcami literatury dla dzieci, warsztaty ilustratorskie i parateatralne, happening postaci bajkowych itp.
Całkowity koszt projektu 10380,00 zł.
Dofinasowanie 7280,00 zł.
 
2. Być kobietą... – projekt realizowany w partnerstwie z: Muzeum Zamek w Gołuchowie – Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Gołuchowskim Centrum Kultury „Zamek”, Stowarzyszeniem "Senior XXI”
Zadanie zakłada przeprowadzenie cyklu działań animujących czytelnictwo wśród użytkowników Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów  i ma na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nawyku czytania oraz korzystania z biblioteki. Jego tematem przewodnim są  „kobiety” – ich społeczna rola i miejsce, zarówno w historii, jaki i w świecie współczesnym. W ramach projektu organizowane są: spotkania autorskie, prelekcje, wystawa, koncert. Termin realizacji zadania od 01.01.2019r. do 30.11.2019r.
Całkowity koszt projektu 23570,00 zł.
Dofinasowanie 17570,00 zł.
 
Z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
 
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych w 2019 roku ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.
Całkowity koszt zadania 31250,00 zł.
Dofinansowanie 12500,00 zł.
 
II. Z Narodowego Centrum Kultury

Z Programu EtnoPolska 2019
Stroje i rekwizyty RZPiT „Tursko”
Projekt zakłada zakup i renowację strojów – ich elementów oraz rekwizytów dla potrzeb Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”. Podejmowane w nim działania nakierowane są na popularyzację twórczości ludowej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji, pielęgnowanie unikatowych zjawisk wiejskiego folkloru oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zadanie realizowane jest w terminie od 01.07.2019r. do 31.10.2019r., a w jego ramach zakupione zostaną: komplety strojów ludowych łowickich damskich i męskich, elementy strojów ludowych (kapelusze, korale) a renowacji poddane zostaną elementy strojów ludowych oraz baty.
Całkowity koszt projektu 37000,00 zł.
Dofinasowanie 32000,00 zł.
 

Zdjęcia:

Przeczytano: 461 razy.

Wydrukuj

Do góry