Biblioteka - Aktualności

22 czerwca 2012 08:19 | Biblioteka - Aktualności

Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników

Dnia 12.06.2012 r. w filii Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów w Kościelnej Wsi oraz 21.06.2012 r. w filii bibliotecznej w Tursku odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas I- na czytelników. W Kościelnej Wsi pasowanych było 18 uczniów a w Tursku 20. Celem spotkań z pierwszoklasistami było między innymi: stworzenie przyjaznej atmosfery podczas pierwszego kontaktu dzieci z biblioteką, budzenie wyobraźni i fantazji dziecka, uświadomienie roli książki w życiu człowieka, wyrobienie nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, a także rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Zanim nastąpił uroczysty akt pasowania na czytelnika dzieci zostały oprowadzone po bibliotece, zapoznały się z zasadami zachowania się w czytelni i wypożyczalni a także odczytały prośby książki do dzieci. Na koniec odbyło się uroczyste pasowanie. Każde dziecko otrzymało dyplom oraz słodki upominek.

Zdjęcia:

Przeczytano: 2012 razy.

Wydrukuj

Do góry