Biblioteka - Aktualności

12 września 2012 11:40 | Biblioteka - Aktualności

„Tursko i okolice” – promocja książki

Ponad 120 osób przybyło, 10 września 2012 r. na spotkanie, którego celem była promocja książki „Tursko i okolice” autorstwa Stanisława Małyszki. Znaleźli się wśród nich przede wszystkim mieszkańcy Turska, Bogusławic, Bogusława, Bielaw i Pleszówki czyli miejscowości, którym poświęcona jest monografia, jak również muzealnicy, bibliotekarze, historycy sztuki, antropolodzy, etnografowie, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, instytucji kultury oraz samorządowcy. Zebranych witała kapela Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”. Słowo wstępne wygłosił wójt Marek Zdunek, życząc, aby lektura była podróżą sentymentalną w czasy praojców, o wielkiej wartości historycznej i edukacyjnej.

O zawartości poszczególnych rozdziałów książki oraz o sylwetce autora, opowiadały odpowiednio: Elżbieta Kłakulak – Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów oraz Patrycja Walerowicz – Wojtkowiak – Dyrektor Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK”.

O etapach przygotowywania książki, inspiracjach, zaskakujących faktach opowiedział zebranym sam Stanisław Małyszko. Głos zabrali również: Bogusława Prażucha – Sekretarz Powiatu, a przede wszystkim mieszkanka Turska oraz Ks. Paweł Kubiak – Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Tursku. Niezwykle życzliwie o publikacji wypowiedział się Wojciech Spaleniak – Dyrektor Biblioteki Raczyńskich z Poznania. Podkreślał, że książka traktuje o uniwersalnych wartościach przypisanych wielkopolskiej wsi, sanktuarium, rodach ziemiańskich. Gratulował autorowi oraz wójtowi, za podjęcie inicjatywy wydawania monografii.

Wszystkim zaprezentował się również Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Tursko.

Publikacja jest trzecią z kolei, wydanych na terenie Gminy Gołuchów, poświęconą miejscowościom wchodzącym w skład gminy. Pierwsza – Jedlec na przestrzeni wieków – ukazała się w 2009 r. na okoliczność 700-lecia miejscowości, z inicjatywy mieszkańca Jedlca – Sylwestra Woźniaka, druga – Z dziejów Krzywosądowa i okolic – (2010 r.) wydano na okoliczność Jubileuszu 800-lecia Krzywosądowa. W kolejnych latach opracowywane będą kolejne publikacje.

Zdjęcia:

Przeczytano: 1934 razy.

Wydrukuj

Do góry