Pozyskane środki z UE

20 sierpnia 2018 09:12 | Pozyskane środki z UE

Termomodernizacja szkół w ramach projektu pn. „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

logo.png

Trwa termomodernizacja szkoły w Kucharach. Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Ogólno-Budowlane Damian Pieszak, kwota zadania wyniesie 603.000 PLN. Jeszcze w tym roku podobny zakres prac zostanie wykonany w szkole w Jedlcu, na co zawarta została już umowa z wykonawcą - InterMAX Wiesław Puchalski, a kwota przedsięwzięcia wyniesie 557.049,69 PLN. Należy zaznaczyć, iż prace te realizowane są w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Zadanie realizowane jest z udziałem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania  3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Wysokość dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.

Zdjęcia:

Przeczytano: 848 razy.

Wydrukuj

Do góry