Pozyskane środki z UE

02 lipca 2007 09:38 | Pozyskane środki z UE

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gołuchowie

Budowę oczyszczalni rozpoczęto w lipcu 2007 r. Przeznaczeniem oczyszczalni po rozbudowie i modernizacji jest oczyszczanie mieszaniny ścieków surowych- dowożonych i podawanych z przepompowni usytuowanej w centralnej części miejscowości Gołuchowa z terenu Gołuchów z uwzględnieniem podłączenia kanalizacji sanitarnej z miejscowości Szkudła i Czerminek.

Przed przystąpieniem do prac remontowych zostały zlikwidowane istniejące obiekty, następnie przystąpiono do budowy podstawowych obiektów oczyszczalni:

- budowa zbiorników reaktorów o ścianach żelbetowych

- budowa zbiornika zagęszczacza osadu

- budowa budynku oczyszczalni mechanicznej - dobudowa

- budowa stanowiska składowania osadu nadmiernego

- adaptacja pomieszczenia magazynowego dla sterowni i laboratorium

- adaptacja pomieszczenia przepompowni dla potrzeb stacji dmuchaw

- budowa zbiornika magazynowego wapna

- budowa budynku kontenerowego punktu zlewnego i kraty schodkowej

Zostały zamontowane urządzenia technologiczne oczyszczalni:

- przepompownie z wyposażeniem

- komory zasów przy przepompowni z wyposarzeniem

- komory spustowo – pomiarowe z wyposażeniem

Wybudowano instalację elektryczną, wykonano montaż automatyki, wybudowano plac manewrowy, drogi i trakty dla pieszych.

Koszt całej inwestycji wyniósł 5 088 100 zł. Dofinansowanie uzyskano ze środków Unii Europejskiej Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w wysokości 3 358 800 zł. Modernizację Oczyszczalni ścieków  w Gołuchowie zakończono w lipcu 2008 r.

Przeczytano: 2546 razy.

Wydrukuj

Do góry