Pozyskane środki z UE

18 marca 2014 11:21 | Pozyskane środki z UE

„Wyposażenie czytelni internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów”

Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 

Koszt całkowity: 36 568,43 zł., kwota dofinansowania: 23 933,93 zł.

 

Zakres operacji:

Urządzenie czytelni internetowej w Bibliotece Publicznej Gminy Gołuchów poprzez:

1. Zakup zestawów komputerowych – 8 szt.

2. Zakup zasilaczy awaryjnych UPS – 8 szt.

3. Zakup monitorów – 8 szt.

4. Zakup programów Microsoft Office 2010 – 8 szt.

5. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.

6. Zakup programów antywirusowych – 8 szt.

7. Instalacja zakupionego sprzętu i oprogramowania

 

Wniosek o płatność: 28.06.2013r.

Beneficjent: Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

Przeczytano: 2819 razy.

Wydrukuj

Do góry