Inwestycje realizowane

30 czerwca 2011 08:01 | Inwestycje realizowane

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

Plac budowy pod budowę kompleksu boisk został przekazany w 27.05.2011 r. W ramach zadania wykonane zostanie: - boisko do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, wymiary boiska 30,0 x 62,0 m - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, wymiary boiska 19,1 x 32,1 m - budynek zaplecza...

czytaj więcej »

30 czerwca 2011 08:01 | Inwestycje realizowane

Remont polegający na usuwaniu szkód popowodziowych na drodze gminnej Macew – Jastrzębniki Gmina Gołuchów na odcinku od km 1+850 do km 3+350.

Remont rozpoczęty w maju 2011 r. obejmuje likwidację osunięć drogi tłuczniowej, wyrównanie i wyprofilowanie równiarką nawierzchni tłuczniowej, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, odmulenie mechaniczne cieków, odbudowa rowu, umocnienie skarp przy przepustach...

czytaj więcej »

30 czerwca 2011 08:00 | Inwestycje realizowane

Remont ul. Działyńskich w Gołuchowie

Rozpoczęty w kwietniu 2011 r. remont ul. Działyńskich polega na wykonaniu nowej nawierzchni na jezdni, z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz chodników i miejsc postojowych z kostki betonowej. Wymienione zostaną lampy oświetlenia ulicznego. Inwestycja jest realizowana ze środków...

czytaj więcej »

30 czerwca 2011 08:00 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew-Jedlec

Przebudowa rozpoczęta w kwietniu 2011 r. polega na wykonaniu drogi o szerokości 5 m w ciągu drogi Macew – Jastrzębniki i o szerokości 3,5 m w kierunku miejscowości Jedlec, oraz usunięcie skutków powodzi polegające na - odbudowie rowów i przepustów. Całkowity koszt inwestycji...

czytaj więcej »