Inwestycje realizowane

13 września 2017 07:51 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołuchów ul. Borowskiego

W miejscowości Gołuchów przebudowana została ulica Borowskiego. Zakres prac obejmował m. in.:
- wykonanie poszerzenia drogi do szerokości 5,5 m,
- wzmocnienie nawierzchni i wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- ustawienie krawężnika,
- wykonanie wyniesionego przejazdu dla rowerzystów, oznakowania oraz poboczy.
Długość przebudowanego odcinka wynosi 380 m.
 Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019” , wartość dofinansowania wyniosła 110 586,00 zł.
Swój wkład w przebudowie drogi w kwocie 55 846,78 zł. miał również Powiat Pleszewski,
natomiast wkład własny Gminy Gołuchów wyniósł 54 740,90 zł.
Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwa Drogowo – Inżynieryjnego „KAREX” z Kalisza z/s w Ociążu.
Całkowity koszt inwestycji to 221 173,68 zł.

Zdjęcia:

Przeczytano: 1301 razy.

Wydrukuj

Do góry