Inwestycje realizowane

21 maja 2019 12:56 | Inwestycje realizowane

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła

W miejscowości Szkudła wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 950 m, łączącej drogę gminną Szkudła – Kucharki z drogą gminną do KRUS.

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował wykonanie:

- koryta na poszerzeniu drogi,

- warstwy ścieralnej z kruszywa stabilizowanego cementem, na poszerzeniu drogi o grubości 10 cm,

- podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniu drogi grubości 20 cm,

- wyrównania z kruszywa łamanego istniejącej konstrukcji jezdni,

- warstwy ścieralnej grubości 6 cm.

W ramach inwestycji wykonano również przepust i pobocza, oraz zamontowano barierki ochronne i znaki drogowe.

Wykonawcą inwestycji był Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z Błaszek.

Koszt wykonanych robót budowalnych oraz nadzoru inwestorskiego wyniósł 461 762,89 zł.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu Gminy Gołuchów.

Zdjęcia:

Przeczytano: 622 razy.

Wydrukuj

Do góry