Inwestycje realizowane

29 października 2010 21:40 | Inwestycje realizowane

Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kuchary

Jest to pierwszy etap budowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami oraz przepompowni ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Budowę rozpoczęto w czerwcu 2010 r. Realizowany odcinek kanalizacji sanitarnej obejmuje część wsi Kuchary, położonej wzdłuż drogi gminnej  od drogi krajowej nr. 12 do Szkoły Podstawowej.

Budowana kanalizacja składa się z kanału grawitacyjnego 1 729 m, kanału tłocznego dł. 1 560 m, przepompowni ścieków 1 szt. oraz przykanalików ze studniami 47 szt/410 m.

 W wyniku realizacja inwestycji  47% miejscowości zostanie skanalizowana.

Planowany koszt inwestycji wynosi 743.690,83 zł i jest  finansowana z budżetu Gminy Gołuchów przy wsparciu Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w postaci pożyczki w kwocie 548.000,00 zł

Przeczytano: 2508 razy.

Wydrukuj

Do góry