Inwestycje realizowane

19 stycznia 2012 11:34 | Inwestycje realizowane

Zakończeniu budowy I etapu kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi

1_ue_nowe_duzea.jpgnfosigw_logo.jpglogo_prow.jpg

 „Europejski Fundusz rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś,     zlewnia A, B, C, E

 

Zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi  ( pierwszy etap) obejmująca ulice: Kreczunowicza, Kościelną, Dolną, Zakole, Okrężną, Zieloną, Wierzbową, Strumykową, Górną, Podgórną, Łęgową, Poznańską (część), Zgodną, Św. Wawrzyńca, Łączną, Boczną,   Ostrowską (część), Długą (część).

 

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ. – EKON S.A. Konin ul. Pociejewo 3.

Wykonawca wyłoniony został w wyniku przetargu nieograniczonego. Umowa o wykonanie robót budowlanych podpisana została w dniu 25.06.2010 r.

Roboty wykonane zostały w czasie od 25.10.2010 r. do 30.09.2011 r.

Gmina Gołuchów uzyskała wdniu  23.12.2011 r. pozwolenie na użytkowanie kanalizacji decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.

 

Zakres rzeczowy wykonanej kanalizacji :

Zlewnia A

- Kanalizacja sanitarna PCV-U Ø 200/160mm -4484,4 m

- Kanalizacja tłoczna Dz 110/90/63 mm PE -1867,6 m

- Przepompownia ścieków – 5 szt.

- Przykanaliki – 93 szt.

Koszt budowy zlewni A wyniósł 2.648.889,03 zł

Zlewnia B

- Kanalizacja sanitarna PCV-U Ø 200/160mm -4315,05 m

- Kanalizacja tłoczna Dz90 mmPE –365,00 m

- Przepompownia ścieków – 4 szt.

- Przykanaliki – 109 szt.

Koszt budowy zlewni B wyniósł 2.295.009,65 zł

Łączne koszty realizacji budowy kanalizacji  I etapu (koszty robót budowlanych, nadzór inwestorski, przyłącza energetyczne, opłaty administracyjne) wyniosły 4.993.888,80 zł

 

Finansowanie inwestycji:

Inwestycja dofinansowana jest ze środków:

 

Europejskiego Funduszu Rolnego  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, działanie 321.

Łączny koszt dotacji wyniesie 4.000.000 zł, w tym na sfinansowanie etapu I - 3.000.000 zł

 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja 30.000 zł

 

Finansowanie I etapu inwestycji:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013               - 3.000.000 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska o Gospodarki Wodnej            - 30.000 zł

Pożyczka z WFOŚiGW                                                                             - 1.283.885 zł

Budżet Gminy                                                                                          - 680.003,80 zł

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości  do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przeczytano: 2757 razy.

Wydrukuj

Do góry