Inwestycje realizowane

27 czerwca 2012 11:14 | Inwestycje realizowane

Przebudowa targowiska w Gołuchowie

W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane na terenie dotychczasowego „targowiska”. Wykonawcą prac będzie kaliskie przedsiębiorstwo BUDMAR Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, Kalisz; które zostało wybrane w toku prowadzonego postępowania przetargowego.

Inwestycja polegać będzie na wybudowaniu nowego targowiska stałego mającego charakter zabudowy usługowej. Zaprojektowana zabudowa w formie drewnianej wiaty będzie lokalizowała zadaszone stoiska handlowe. Wśród planowanych prac znajduje się również przebudowana części istniejącego budynku w celu adaptacji na toalety publiczne oraz zagospodarowanie terenu, m.in. poprzez utwardzenie terenu i utworzenie nowych miejsc parkingowych.

Zakończenie prac ma nastąpić w listopadzie tego roku. Wartość inwestycji wynosi ponad 550 tys. zł brutto. Źródłem finansowania będą środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – „Mój Rynek” oraz budżetu Gminy.

Zdjęcia:

Przeczytano: 2425 razy.

Wydrukuj

Do góry