Inwestycje realizowane

14 września 2012 09:16 | Inwestycje realizowane

Przebudowa starego budynku Szkoły Podstawowej w Kucharkach

Urząd Gminy w Gołuchowie prowadzi postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach”.

Zakres rzeczowy przebudowy będzie obejmowałremont pomieszczeń dydaktycznych oraz infrastruktury sportowejwokół szkoły.

Wśród głównych robót należy wymienić wymianę pokrycia dachowego, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę i wzmocnienie stropów oraz tynków, roboty malarskie, a także wymiana instalacji elektrycznej i co. Roboty dotyczące przebudowyboisk i zagospodarowania infrastruktury wokół szkoły obejmą: przebudowanie boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki,budowę bieżni oraz wykonanie chodnika, parkingu i ogrodzenia wokół obiektu.  Wymienione roboty budowlane stanowią pierwszy etap prowadzonej inwestycji. Drugi etap projektu obejmuje zakupienie wyposażenie do remontowanego obiektu – ławki, krzesła, meble, tablice, zestawy komputerowe i pomoce dydaktyczne.

Inwestycja ma na celu zapewnienie odpowiednich standardów nauki, gdyż dotychczas 180-letni budynek placówki w pełni ich nie spełniał. Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, czyli wzrostu jakości usług edukacyjnych, jednocześnie wyrównując szanse dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i miejskich.

Po zakończeniu remontu uczniowie będą mieli możliwość korzystania z sali komputerowej, biblioteki czy obiektów sportowych także w godzinach popołudniowych.

Planowane zakończenie realizacji prac przypada na koniec przyszłego roku tj. 2013.

Projekt jest finansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – Infrastruktura dla kapitału ludzkiego oraz ze środków własnych budżetu Gminy.

Zdjęcia:

Przeczytano: 2363 razy.

Wydrukuj

Do góry