Inwestycje realizowane

19 października 2012 07:52 | Inwestycje realizowane

Zakończeniu budowy II etapu kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi

W miejscowości Kościelna Wieś zakończony został II etap budowy kanalizacji sanitarnej obejmujący ulice: Ogrodową, Graniczną, Różaną, Długą oraz częściowo ulice: Szwedzką, Ostrowską i Witosa.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska INŻ–EKON S.A. Konin.

Wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zawartą umową, dokumentacją projektową oraz posiadanym pozwoleniem na budowę. Podczas II etapu wykonano sieć o długości 5 182 m, oraz 72 przykanaliki.

Koszt całkowity zakończonego etapu wyniósł 2 101 286,09 zł brutto. Budowa II etapu trwała od stycznia do końca lipca br. Natomiast całkowity koszt budowy kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi wyniósł 7 145 375,69 zł brutto.

Inwestycja została sfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu Gminy.

Mieszkańcy ww. wymienionych ulic zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości  do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wyjątek stanowią nieruchomości wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Przyłącze, należy wykonać w uzgodnieniu z Dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie.

Zdjęcia:

Przeczytano: 2212 razy.

Wydrukuj

Do góry