Inwestycje realizowane

23 stycznia 2014 16:03 | Inwestycje realizowane

Wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gołuchów

W 2013 roku Gmina Gołuchów ogłosiła dwa postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy kanalizacji sanitarnej.

Ogłoszenie z dnia 13.09.2013 roku dotyczy zadania pn. „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła, Kucharki, Czechel, Karsy, Krzywosądów, Żychlin”.

W postępowaniu złożono 8 ofert. Najtańsza została złożona przez Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz, z ceną brutto – 107 625,00 zł; a najdroższą złożyło Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB, Babicz Szymański Sp. J., ul. Jana z Kolna 4, 65-014 Zielona Góra - cena brutto 226 935,00 zł.

Wybrano Wykonawcę - Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” z Kalisza.

Umowa na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła, Kucharki, Czechel, Karsy, Krzywosądów, Żychlin” została podpisana w dniu 06.11.2013 r.

Drugie postępowanie zostało ogłoszone w dniu 28.10.2013 roku, na „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlec, Tursko”.

W postępowaniu złożono 9 ofert. Najtańsza oferta została złożona również przez Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz, na cenę brutto 91 635,00 zł, a najdroższa zaoferowana kwota to 278 595 zł, złożona przez Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOPROJEKT” w Zielonej Górze.

Wybrano Wykonawcę - Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” z Kalisza.

Umowa na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Tursko i Jedlec została podpisana w dniu 28.11.2013 roku.

Planowany termin wykonania obu dokumentacji projektowych – koniec 2014 roku.

Przeczytano: 2114 razy.

Wydrukuj

Do góry