Inwestycje realizowane

19 czerwca 2015 13:09 | Inwestycje realizowane

Zakończono budowę PSZOK-u w Gołuchowie

Zakończyła się budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Koszt wykonanych robót budowlanych wyniósł 294 006,68 zł.
Wyposażenie obiektu zostało dostarczone przez Przedsiębiorstwo „STALPROFIL” z miejscowości Miechucino. Koszt wyposażenia wyniósł 208 854 zł.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 508 790 zł
Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 304 078 zł.
Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy Gołuchów.
Planowany termin otwarcia obiektu – lipiec 2015 roku.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gołuchowie (PSZOK)  - publikacja z dnia 02.01.2015 roku

Na terenie Zakładu Usług Komunalnych rozpoczęła się budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Prace budowlane polegają na wykonaniu utwardzonego placu z oświetleniem i ogrodzeniem. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z Ostrowa Wlkp. Koszt wykonania robót zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą wyniesie 314 653,94 zł brutto.
Kolejny etap prac obejmie wyposażenie PSZOK w kontenery na odpady komunalne oraz kontenery specjalistyczne, wyposażone w podwójne dno dla odpadów niebezpiecznych. Dostawca wyposażenia zostanie wybrany w ogłoszonym w niedługim czasie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W ramach funkcjonowania „PSZOK” mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady komunalne wielogabarytowe - stare meble, dywany, wykładziny, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, meble ogrodowe, sanki, duże odpady plastikowe , skrzynki, wanny, umywalki, drzwi, grzejniki,  zużyty  sprzęt AGD i RTV oraz również odpady niebezpieczne tj. zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki, farby, lakiery. Odpady te będą selekcjonowane według rodzaju i składowane w odpowiednim kontenerze. 
Planowany koszt całego zadania wynosi 586 546 zł.
Termin zakończenia – 30.06.2015 r.
Zadanie sfinansowane zostanie ze środków pochodzących z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu Gminy Gołuchów.

Przeczytano: 2892 razy.

Wydrukuj

Do góry