Groby w lesie Jedleckim

W odległości około 2 km od miejscowości Gołuchów w lesie jedleckim znajdują się mogiły ofiar II wojny światowej i upamiętniający je pomnik. W listopadzie 1941 r. i początkach 1942 r. hitlerowcy pochowali tu od 10 do 12 tys. Polaków i Żydów, przywiezionych, prawdopodobnie już po zagazowaniu, samochodami od strony Kalisza.