Kurhan w Kościelnej Wsi

W miejscowości Kościelna Wieś, 29 października 1706 r. podczas Wojny Północnej między Polską a Szwecją miała miejsce bitwa. Historycy określają tę bitwę jako jedną z największych na terenie województwa Wielkopolskiego. Naprzeciw siebie stanęły wówczas regimenty szwedzkie (wsparte oddziałami zaciężnymi z Niemiec i Francji, a także stronnikami króla Stanisława Leszczyńskiego) oraz armia króla Augusta II (składająca się z wojsk polskich, saskich, rosyjskich, kozackich i kałmuckich).

Odkopany przez naukowców kurhan pobitewny skrywa szczątki poległych żołnierzy. Źródła historyczne podają, że w bitwie walczyło blisko 50 tysięcy żołnierzy, a ponad tysiąc z nich zginęło.

Badania archeologiczne prowadzone wiosną 2006 r. przez pracowników Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oraz Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk i UAM w Poznaniu potwierdziły dane historyczne.

Prace skupiły się na jednej czwartej kopca. Szczątki ludzkie pojawiły się już w samym nasypie. Szkielety najlepiej zachowały się u podstawy zwału. Archeolodzy znaleźli kule ołowiane z broni ręcznej oraz fragmenty ceramiki pradziejowej kultury łużyckiej – dowód na to, że istniało na tym terenie osadnictwo starożytne.