Pomnik Bojowników o Wolność i Demokrację

U zbiegu drogi krajowej nr 12 z ulicą Lipową, przy przystanku autobusowym, znajduje się odsłonięty w 1981 roku pomnik ku czci bohaterów walk narodowowyzwoleńczych. Corocznie, 11 listopada, przy pomniku odbywają się obchody Święta Niepodległości.