OSP Gołuchów

Rada Gminy Gołuchów, Uchwałą Nr X/61/2003 z dnia 26.06.2003r. nadała

Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie utworzona została w 1883 r. Od początku swojej działalności OSP obok działań ratowniczych podejmowała działania kulturalno – oświatowe m.in. wystawiając sztuki teatralne, biorąc czynny udział w uroczystościach państwowych i kościelnych.
Znany jest wkład OSP w budowę Domu Strażaka w Gołuchowie oraz inne działania społeczne prowadzone na terenie Gminy. Organizacja ta, poprzez swoją aktywność, odbierana jest pozytywnie przez mieszkańców Gołuchowa oraz poza gminą.
W ramach prowadzonej działalności statutowej OSP rozwija i doskonali swoją gotowość bojową poprzez udział w akcjach ratowniczych, zawodach sportowo – pożarniczych i systematyczne szkolenia swoich członków. W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój zadań realizowanych przez OSP o ratownictwo drogowe, wodne i ekologiczne. Jednostka w 1995 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa.
Powyższe zasługi, w roku jubileuszu 120 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, zasługują na szczególne wyróżnienie poprzez przyznanie wnioskowanego tytułu honorowego

osp1.jpg [448x300]