Bank Spółdzielczy

Rada Gminy Gołuchów, Uchwałą Nr XXVI/168/2004 z dnia 29.10.2004r. nadała

Bankowi Spółdzielczemu w Pleszewie oddział w Gołuchowie tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”

Bank Spółdzielczy w Pleszewie powstał w 1862 roku. Początkowo działał jako Prywatna Kasa Oszczędności i Pożyczek Wekslowych. Dzisiejsza nazwa zaczęła funkcjonować w okresie powojennym. Swój oddział w Gołuchowie Bank otworzył w 1967 roku.
W ocenie wnioskujących Bank należycie i profesjonalnie wywiązywał się z roli  obsługującego mieszkańców Gminy Gołuchów prowadząc statutową działalność bankową.
Szczególnie widoczne jest to przy różnego rodzaju akcyjnych wypłatach np. wypłaty suszowe dla rolników.
Poza działalnością bankową Bank jest bardzo mocno zaangażowany we wspieranie finansowe organizacji i stowarzyszeń. Wspomnieć należy o środkach finansowych jakie w ostatnich 4 latach otrzymały Koła Gospodyń Wiejskich w Pleszówce i Kajewie, jednostki OSP w Kucharach i Gołuchowie, szkoły w Kucharkach i Jedlcu, Ludowe Zespoły Sportowe.
Bank jest także mecenasem kultury wspierając m.in.: Regionalny Zespół Piesni i Tańca „Tursko”, „Chanterelle Festival”, festyn z okazji wejścia Polski do Unii Europejskiej, koncert dla powodzian.
W latach 1976 – 1984 Bank współfinansował budowę siedziby Urzędu Gminy, w której uzyskał dotychczasową siedzibę.
Obecnie, budując nowy, własny obiekt wyłożył 100 tys. Zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów na urządzenie publicznego parkingu na mieniu gminnym.
Naszym zdaniem właśnie owo zaangażowanie się Banku w życie społeczności tej Gminy w pełni uzasadnia przyznanie honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”.

bs1.jpg [448x336]

bs2.jpg [448x336]