Populacja

 

Ogółem we wszystkich miejscowościach zamieszkuje ponad 10700 mieszkańców. Najbardziej zaludnione są Gołuchów i Kościelna Wieś - każdą z miejscowości zamieszkuje ponad 2 tys. mieszkańców. W gminie znajdują się 23 wsie.

Lp.

NAZWA MIEJSCOWOŚCI

LICZBA MIESZKAŃCÓW

1.

BIELAWY

207

2.

BOGUSŁAW

64

3.

BOGUSŁAWICE

152

4.

BORCZYSKO

78

5.

CIEŚLE

86

6.

CZECHEL

265

7.

CZERMINEK

267

8.

GOŁUCHÓW

2308

9.

PRZEKUPÓW

70

10.

JEDLEC

748

11.

KAJEW

313

12.

KARSY

418

13.

KOŚCIELNA WIEŚ

2791

14.

KRZYWOSĄDÓW

367

15.

KUCHARKI

311

16.

KUCHARY

555

17.

MACEW

165

18.

PLESZÓWKA

211

19.

POPÓWEK

78

20.

SZKUDŁA

401

21.

TURSKO

488

22.

WSZOŁÓW

202

23.

ŻYCHLIN

220

 

RAZEM:

10.765

 

 Liczba mieszkańców Gminy Gołuchów  z podziałem na poszczególne miejscowości wg stanu na dzień 01.01.2020r.

(zameldowanie na pobyt stały)