Piłka nożna

1. Wykaz klubów zrzeszonych


Ludowy Zespół Sportowy powstał w 1946 r. Sportowcy i działacze przyczynili się do tego, że dziś Ludowy Klub Sportowy może poszczycić się czwartoligową drużyną piłkarską a młodzi tenisiści stołowi sukcesami w zawodach szczebla wojewódzkiego i krajowego. Dziś w treningach łącznie uczestniczy blisko 200 zawodników i zawodniczek.

Sekcje LKS-u:

- seniorzy

- junior młodszy

- trampkarz młodszy

- młodzik starszy

- grupa tenisa stołowego

 

2. Wykaz klubów nie zrzeszonych

Gmina Liga Piłki Nożnej zrzesza w swych szeregach Ludowe Zespołu Sportowe z Gminy Gołuchów. Podstawowym kryterium utworzenia i zgłoszenia się do gminnej ligi jest skompletowanie zawodników, którzy nie są zrzeszeni w innych klubach piłkarskich. Na terenie Gminy Gołuchów funkcjonują następujące LZS-y:

 

  •   LZS GOŁUCHÓW
  •   BLOKI GOŁUCHÓW
  •   LZS KAJEW-CIEŚLE
  •   EKIPA ŻUBRY
  •   LZS TURSKO
  •   LZS KUCHARY
  •   LZS SZKUDŁA
  •   LZS JEDLEC 
  •   LZS KARSY