Józef Banasiak

Rada Gminy Gołuchów uchwałą nr XI/93/2015 z dnia 06.10.2015 r., nadała Tytuł Zasłużony dla Gminy Gołuchów:
Panu Józefowi Banasiakowi - wieloletniemu prezesowi LKS-u Gołuchów.

Pan Józef Banasiak to mieszkaniec Gołuchowa. Życie zawodowe rozpoczął jako pracownik MPGK w Pleszewie, a od roku 1993 prowadzi swoją działalność gospodarczą na terenie naszej gminy. W dziedzinie sportu można mówić o nim w kategorii długoletni działacz Ludowego Zespołu Sportowego, następnie członek Ludowego Klubu Sportowego w Gołuchowie.
W roku 2003 objął funkcję V-ce Prezesa LKS-u, natomiast w 2005 roku został wybrany na Prezesa Klubu i funkcję tę pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

  


Jako aktywny mieszkaniec, współpracuje ze stowarzyszeniami z terenu gminy Gołuchów upowszechniając sport i kulturę fizyczną. Jest również członkiem Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Pleszewie.
W roku 2008 za swój wkład w rozwój sportu na terenie gminy Gołuchów został wyróżniony podczas Pleszewskiej Gali Sportu.
Swoją pracą i zaangażowaniem przyczynił się do tego, że dziś Ludowy Klub Sportowy może poszczycić się udziałem w czwartoligowych rozgrywkach piłki nożnej, co trwa nieprzerwanie od 15 lat,  natomiast tenisiści stołowi osiągają sukcesy w zawodach szczebla wojewódzkiego i krajowego.
Dzięki jego zaangażowaniu w treningach na bieżąco uczestniczy blisko 150 zawodników i zawodniczek klubu.
Śmiało można stwierdzić, że znaczną część życia poświęcił on na pracę społeczną związaną z rozwojem sportu na terenie Gminy Gołuchów, co jak sam mówi daje mu satysfakcję.
Zawsze można również liczyć na jego życzliwość, tolerancję i wsparcie we wszystkich formach, tak organizacyjnych, jak i finansowych.

Tytuł wręczono podczas XIII Sesji Rady Gminy Gołuchów w dniu 4 grudnia 2015 r.