Danuta Marek

Rada Gminy Gołuchów, Uchwałą Nr III/30/2018 z dnia 28.12.2018 r. nadała Pani Danucie Marek –wieloletniej kustosz Muzeum Narodowego w Poznaniu, oddział w Gołuchowie - tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”

Danuta Marek – wieloletnia kustosz Muzeum Narodowego w Poznaniu, oddział   w Gołuchowie.

Pani Danuta Marek pochodzi z Nowego Tomyśla. Do Gołuchowa przybyła w 1977 r. Z wykształcenia jest historykiem sztuki, z dyplomem magistra uzyskanym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Całe życie zawodowe pani Danuty związane było z gołuchowskim zamkiem. Przez 37 lat była bowiem kustoszem gołuchowskiego zamku.

Działalność zawodową skupiała na sprowadzaniu do Gołuchowa zbiorów zrabowanych podczas II Wojny Światowej. Było to możliwe dzięki zachowanym fotografiom wszystkich komnat zamkowych  z 1905 r. oraz spisowi eksponatów, który sporządziła sama Izabela, a znanym nam z Przewodnika Nikodema Pajzderskiego z 1913 r. Na tym polu, niezaprzeczalnym sukcesem jest chociażby powrót do Gołuchowa waz greckich ( z 27 zastanych przez panią Danutę w 1977 r., kolekcja zwiększyła się do 57).

Popularyzowała wiedzę na temat pasji kolekcjonerskiej Izabeli, zgłębiała wiedzę na temat tej wielkiej miłośniczki sztuki oraz jej zbiorów.

Jest autorką publikacji pt. „Ordynacja gołuchowska Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej” oraz licznych artykułów i publikacji na ten temat.

Jej zasługi na polu krzewienia kultury wysokiej zapisały się chociażby dzięki współorganizacji kilkunastu Festiwali Chanterelle w gołuchowskim zamku, podczas których występowali artyści światowej sławy.

Zamek w Gołuchowie był i jest magnesem przyciągającym artystów, ale i polityków. W okresie swojej zawodowej działalności pani Danuta podejmowała w zamku m.in. Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, emerytowanego Prezydenta RP Wojciecha Jaruzelskiego, premierów: Marka Kołodkę, Mieczysława Rakowskiego, Tadeusza Mazowieckiego czy pleszewiankę Hannę Suchocką. Ponadto również Bronisława Geremka i Leszka Balcerowicza. Ich wizyty wpisały się w historię gołuchowskiego zamku.

Dwukrotnie pełniła funkcję Radnej Gminy Gołuchów, w latach 1998-2002 oraz 2006-2010.

Wielu z Państwa z pewnością pamięta panią Danutę występującą w roli speakerki, w 2005 r., kiedy wspólnie z panem Marianem Walczakiem, w strojach ludowych, prowadzili Dożynki Powiatowe w Gołuchowie. Dożynki szczególne, bo z udziałem Zespołu Pieśnie i Tańca „Mazowsze”.

Oglądając film „Królowa Bona”, w którym początkowa i końcowa scena kręcona była w gołuchowskim zamku, można, wśród dam dworu, dopatrzeć się pani Danuty. 

W 1988 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi czyli polskim cywilnym odznaczeniem państwowym, nadawanym za zasługi dla Państwa lub obywateli. Również w 1988 r. Rada Narodowa w Kaliszu uhonorowała panią Danutę Marek odznaką „Za zasługi dla Województwa Kaliskiego”, a w 2002 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego odznaką honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”

Od 2014 r. pani Danuta Marek jest na emeryturze, ale ciągle aktywnie włącza się  w życie społeczności lokalnej, dzieli się pasją i nią zaraża, służy swoją wiedzą na temat życia Izabeli i Jana Działyńskich.

Jest ambasadorem Gołuchowa.

Nie ustaje w edukowaniu kolejnych pokoleń gołuchowian na temat życia Izabeli i Jana oraz ich zasług dla Gołuchowa.

W roku Jubileuszu 125-lecia ustanowienia Ordynacji Książąt Czartoryskich na Gołuchowie włączyła się aktywnie w cykl wydarzeń popularyzujących zapisy Ordynacji.

 

Pani Danuta Marek zmarła 5 lutego 2019 r. Tytuł wręczono synom Pani Danuty - Aleksandrowi i Maksymilianowi, podczas IV Sesji Rady Gminy Gołuchów, w dniu 28.03.2019 r.

Radni Gminy Gołuchów, przed Sesją udali się na cmentarz. Złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie śp. Danuty Marek.