Edmund Stasiak

Rada Gminy Gołuchów, Uchwałą Nr IV/49/2019 z dnia 28.03.2019 r. nadała Panu Edmundowi Stasiakowi – sołtysowi sołectwa Krzywosądów – Żychlin od roku 1980 oraz współzałożycielowi i wieloletniemu kierownikowi Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki” - tytuł honorowy „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”

  

 

W uzasadnieniu uchwały napisano:

Pan Edmund Stasiak, ur. w 1936 r., całe swoje życie angażował się w działanie na rzecz społeczności lokalnej. 

Przez szereg lat, pełnił różne funkcje w administracji samorządowej na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz w instytucjach i organizacjach funkcjonujących na tym terenie m.in.

- Prezes OSP w Krzywosądowie 1966-2006

- Radny Rady Powiatu Pleszewskiego w latach 2002-2010

- Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kaliszu w latach 80-tych

Jako wieloletni sołtys zaangażowany w rozwój wsi: realizację inwestycji (m.in. budowa sali wiejskiej, sieci wodociągowej, telefonizację), integrowanie mieszkańców oraz krzewienie życia kulturalnego, cieszył się wielkim zaufaniem i oddaniem mieszkańców sołectwa Krzywosądów – Żychlin, czego potwierdzeniem były wyniki kolejnych wyborów na sołtysa.

Kolejną rolą, z jaką jest chyba najbardziej kojarzony to współzałożyciel i kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki”. Wspólnie z małżonką Kazimierą, byli animatorami życia kulturalnego w sołectwie, gminie Goluchów, powiecie pleszewskim oraz sąsiednich miastach i gminach. Założony przez nich Zespół, pielęgnował i kultywował tradycje folklorystyczne południowej wielkopolski. Skupiał dzieci, młodzież jak również dorosłych mieszkańców sołectwa oraz sąsiedniej Sobótki czy Kuczkowa. Zespół opracował własny obrzęd dożynkowy, program z okazji Dnia Kobiet, Dnia Strażaka oraz jasełka. 

Do największych sukcesów Zespół zalicza się występy podczas Estrad Folkloru w Kaliszu czy na Polagrze w Poznaniu. 

Na przestrzeni kolejnych lat działalności Zespołu, Pan Edmund szył również stroje dla jego licznych członków.

Wspólnie z małżonką wychowali wiele pokoleń mieszkańców rozmiłowanych i kultywujących rodzimy, wielkopolskie folklor.

Do dnia dzisiejszego, pan Edmund zaangażowany jest w życie Zespołu, z ogromną pieczołowitością dba o zachowanie czystości przekazu tradycji ludowych.

Uważamy, że wieloletnia praca pana Edmunda Stasiaka na w/w polach zasługuje na uhonorowanie tytułem „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”.

Tytuł wręczono podczas wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Krzywosądowie, w dniu 10.04.2019 r.