Atrakcje

Obiekty sakralne: Kościoły

Kościół pw. św. Floriana w Jedlcu

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Jedlec, 59

Kościół wzniesiony w 1746 r. staraniem starosty liwskiego Mikołaja z Wybranowa Chlebowskiego, herbu Poraj i jego żony Anny ze Swinarskich, ukończony w 1753 roku i konsekrowany w 1802 r. Jednonawowy, z niewyodrębnionym prezbiterium. Ściany konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem ceglanym i gliną, zachodnia wieża w górnej kondygnacji szalowaną deskami. W drugiej połowie XIX w kościół remontowano staraniem Leopolda Niemojowskiego i przebudowano kruchtę południową, rozebrano pierwotną zakrystię i pobudowano zakrystię murowaną od strony północnej Ołtarz główny (z rokokowym antependium) i ołtarze boczne: eklektyczne, z elementami regencyjnymi. Zachowana m.in. barokowa chrzcielnica, rokokowy krucyfiks ołtarzowy, lichtarz na paschał oraz kropielnica z XVIII w, a także wczesnobarokowy obraz Matki Boskiej Śnieżnej z XVII w i cztery eklektyczne witraże. Przy kościele znajduje się trójarkadowa dzwonnica pobudowana ok. 1887–1896 r. oraz obelisk upamiętniający Ojca św. Jana Pawła II z 2005 r.