Atrakcje

Obiekty sakralne: Kościoły

Kościół św. Trójcy w Kucharkach

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Kucharki 42

http://www.parafiakucharki.pl/

Drewniany kościół parafialny pw. św. Trójcy pobudowany w 1754 r. z funduszy dziedzica Kucharek Walentego Otto Trąmpczyńskiego i staraniem miejscowego proboszcza ks. Piotra Szkudlarskiego. W XVIII w remontowany i ozdobiony polichromiami, powiększony w XIX w o kruchtę zachodnią. Kościół orientowany, o ścianach sumikowo-łątkowych i oszalowanych, z dachem pokrytym gontem. Salowy, na planie wydłużonego ośmioboku, z niewyodrębnionym prezbiterium, z dwiema kruchtami przylegającymi do części nawowej i pd – wsch. zakrystią. Ołtarz główny, ambona z XVII w., manierystyczny obraz Anioła Stróża z XVII w. oraz wczesnobarokowy krucyfiks i dwie rzeźby na belce tęczowej z XVII w pochodzą ze starszego kościoła. Dwa barokowe ołtarze boczne z XVIII w. Dzwonnica drewniana z 1783 r. nakryta dachem namiotowym, z przelotową dawniej bramą, a drewniane ogrodzenie tzw. cmentarza przykościelnego zrekonstruowane w 1949 r.