Atrakcje

Zabytki

Obiekt edukacyjny „Obora”

wielkopolskie, pow. pleszewski, gm. Gołuchów, Gołuchów, Borowskiego

Obiekt wybudowany w drugiej połowie XIX wieku stanowił część zaplecza gospodarskiego gołuchowskiej rezydencji. W 2006 roku został odremontowany staraniem Ośrodka Kultury Leśnej, przy finansowym wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. „Obora” aktualnie pełni funkcję obiektu edukacyjno-noclegowego. W budynku znajdują się dwie sale przeznaczone do organizacji konferencji, szkoleń i warsztatów. Większa może pomieścić 200 osób, mniejsza – 40 i wyposażona w 20 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Obydwie sale posiadają sprzęt audio-wizualny, niezbędny do prowadzenia wyżej wymienionych spotkań. Ponadto w „Oborze” mieszczą się 2- i 3-osobowe pokoje z łazienkami, stanowiące zaplecze noclegowe dla grup zorganizowanych.

Prace remontowe przeprowadzone w obiekcie „Obora” zostały docenione przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Poznaniu i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, którzy w konkursie zorganizowanym w 2007 roku, w kategorii obiekty zabytkowe, przyznali Ośrodkowi Kultury Leśnej tytuł Mister Budownictwa Południowej Wielkopolski 2006.