Komunikaty

03 sierpnia 2011 13:44 | Komunikaty

Zasiłek rodzinny z tytułu urodzenia dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Więcej informacji pod nr tel. 062 7615-084 wew. 41

 Kierownik GOPS
/-/ Marcin Ferenc

Przeczytano: 2523 razy.

Wydrukuj

Do góry