Wiadomości

19 października 2016 12:09 | Wiadomości

Młodzież obradowała...

Dnia 13 października 2016r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gołuchowie odbyła się III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów.
W posiedzeniu obok członków Młodzieżowej Rady udział wzięli m.in. wójt – Marek Zdunek, z-ca wójta – Krystyna Kubiak, sekretarz gminy, przewodniczący Komisji Promocji i Rozwoju oraz Komisji Oświaty Rady Gminy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy Gołuchów oraz przedstawiciel mediów. Obrady prowadziła przewodnicząca MRGG – Patrycja Pawlak. W Sesji uczestniczyło 11 radnych, którzy w punkcie zgłaszania interpelacji zaproponowali utworzenie dziewczęcej sekcji piłki siatkowej, zorganizowanie koncertu charytatywnego na rzecz mieszkanki gminy oraz stałych zajęć z Zumby w Kościelnej Wsi. Następnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dotyczącej zorganizowania sportowych rozgrywek młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Gołuchów.
W dalszej części sekretarz gminy odpowiedziała na interpelacje dot. zorganizowania warsztatów Zumby oraz koncertu charytatywnego. Wójt udzielił natomiast odpowiedzi w zakresie zorganizowania sekcji piłki siatkowej dla dziewcząt, a następnie odniósł się do interpelacji z poprzedniego posiedzenia dot. budowy boiska do piłki siatkowej oraz stypendiów naukowych. Udzielił również szerokiej informacji dotyczącej funkcjonowania systemów stypendialnych na terenie powiatu pleszewskiego i kaliskiego. Następnie p. Krystyna Kubiak udzieliła odpowiedzi na temat wysokości stypendium naukowego na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.
W części wolne głosy i wnioski głos zabrali jeszcze radni zgłaszając propozycję zorganizowania konkursu na projekt logo MRGG. Następnie dyrektor Centrum Kultury „ZAMEK”  - p. Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak podziękowała młodzieżowym radnym za pomoc i udział w organizowanych przez Centrum imprezach. Omówiła również tegoroczny konkurs na młodzieżową nagrodę artystyczną oraz podsumowała wyniki ankiety badającej potrzeby kulturalne młodzieży z terenu naszej gminy. Na tym posiedzenie zakończono.

Zdjęcia:

Przeczytano: 1567 razy.

Wydrukuj

Do góry