Wiadomości

29 stycznia 2020 13:26 | Wiadomości

Żłobek w Gołuchowie

W części budynku po dotychczasowym gimnazjum w Gołuchowie powstanie żłobek dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
Gmina Gołuchów starała się o pozyskanie środków zewnętrznych na utworzenie i wyposażenie instytucji żłobka, a efektem prowadzonych działań jest zakwalifikowanie nas do otrzymania wsparcia na utworzenie miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach dwóch źródeł dofinansowania.
Wsparcie finansowe na realizację zadania w wysokości 983 523,35 zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi -  projekt pn. „Maluch na start – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów”.
Drugim źródłem pozyskanego dofinansowania będą środki z dotacji celowej, w ramach programu krajowego „Maluch+”, w wysokości 322 085,00 zł. 
Termin otwarcia pierwszego publicznego żłobka w Gminie Gołuchów planowany jest na październik 2020 r.
 
 

Przeczytano: 302 razy.

Wydrukuj

Do góry