Wiadomości

29 stycznia 2020 13:27 | Wiadomości

Umowa o dofinansowanie podpisana

Gmina Gołuchów w dniu 29.01.2020 r. podpisała umowę o przyznaniu dotacji na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic Szwedzkiej i Witosa w Kościelnej Wsi”.
Umowa została podpisana w Urzędzie Gminy w Gołuchowie, przez Pana Krzysztofa Grabowskiego - Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Marka Zdunka – Wójta Gminy Gołuchów. 
Wartość zadania objętego wsparciem wynosi 2 995 221,43 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 1 905 859,00 zł.
Przyznane wsparcie finansowe pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zdjęcia:

Przeczytano: 332 razy.

Wydrukuj

Do góry