Wiadomości

28 maja 2020 13:32 | Wiadomości

Komunikat w sprawie funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie pleszewskim

Szanowni Państwo
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym kraju z dniem 18 marca 2020 roku
do odwołania:

  1. zawiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych w Pleszewie, Czerminie, Choczu, Dobrzycy, Gizałkach i Gołuchowie,
  2. wprowadza się system udzielania porad prawnych przez telefon wraz z możliwością wykorzystania innych środków porozumiewania się na odległość (e-mail).

 W celu umówienia porady prosimy o kontakt
pod numerem telefonu: (62) 7-429-652
czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00
Aby uzyskać poradę należy najpierw wypełnić poniższe oświadczenie:

oświadczenie o zgłoszeniu porady na odległość
i wysłać na adres e-mail: starostwo@powiatpleszewski.pl

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm. ) zakres nieodpłatnej pomocy prawnej od 16 maja br. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

W związku z powyższym osoba fizyczna w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa:
oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku

Traci moc komunikat o zawieszeniu punktów porad prawnych w Powiecie Pleszewskim z dnia 17 marca 2020 roku.

 Maciej Wasielewski
Starosta Pleszewski

Przeczytano: 240 razy.

Wydrukuj

Do góry