Wiadomości

16 maja 2011 10:28 | Wiadomości

VI Sesja Rady Gminy

VI SESJA RADY GMINY
GOŁUCHÓW
ODBĘDZIE SIĘ 26.05.2011r. O GODZ. 11.00
W SALI URZĘDU GMINY

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Ustalenia porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Zgłaszanie interpelacji radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany budżetu Gminy Gołuchów na 2011 rok,
- określenia wykazu kąpielisk na 2011 rok na terenie Gminy Gołuchów,
- zmiany uchwały Nr IV/42/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 24.02.2011r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gołuchów,
- zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości” dla miejscowości Wszołów,
- zgłoszenia sołectw Gminy Gołuchów do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.
6. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia VI Sesji Rady Gminy.


Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

Przeczytano: 2503 razy.

Wydrukuj

Do góry