Wiadomości

20 listopada 2012 08:53 | Wiadomości

VII Rajd od Sasa do lasa

Rajd organizowany jest przy współudziale PTTK Oddział w Kaliszu i Urzędu Gminy w Gołuchowie, po raz siódmy. Jego celem jest rozwijanie aktywnych form turystyki oraz popularyzowanie walorów krajoznawczych. Rokrocznie w rajdzie uczestniczy ponad 300 uczestników, zarówno młodzieży jak i osób dorosłych.

KOŚCIELNA WIEŚ 24 listopada 2012r

 

Organizatorzy:

 • Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graevego
 • Gimnazjum w Kościelnej Wsi – dyrektor Katarzyna Laksander
 • Koło Przewodników PTTK im. Adama Chodyńskiego w Kaliszu
 • Urząd Gminy w Gołuchowie
 • Straż Miejska w Kaliszu

 

 1. Cele rajdu:
 • Uczczenie 306 rocznicy Bitwy pod Kościelną Wsią 1706r
 • Popularyzacja wiedzy historycznej
 • Poznanie walorów krajoznawczych okolic Kalisza
 • Rozwijanie aktywnych form turystyki i wypoczynku

 

 1. Kierownictwo rajdu:
 • Komandor rajdu –  Barbara Wiktorowicz
 • Kierownik mety – Emilia Hertmann i Paulina Gajzler
 • Punkty OTP – Stefan Szymczak
 • Przygotowanie tras – Elżbieta Siarkiewicz
 • Kierownik konkursów – Aneta Rataj

 

 1. Uczestnictwo:
 • W rajdzie mogą uczestniczyć  drużyny zgłoszone przez szkołę wraz z opiekunem, koła, kluby oraz turyści indywidualni
 • Zgłoszenia na liście imiennej, wraz z wpisowym– 5 zł (dla członków PTTK z aktualną składką) i 7 zł dla pozostałych uczestników przyjmuje Biuro Oddziału PTTK w Kaliszu ul Targowa 2 w terminie do 20 listopada 2012r.

 

    IV Organizatorzy zapewniają:

 • Pamiątkowy znaczek rajdowy
 • Udział w konkursach
 • Dyplom uczestnictwa dla drużyny
 • Nagrody i dyplomy dla zwycięskich drużyn
 • Odcisk stempla rajdowego
 • Potwierdzenie punktów na OTP, KOT
 • Prezentację multimedialną nt. bitwy pod Kościelną Wsią w 1706r.
 • Zwiedzanie kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi
 • Smaczny, ciepły posiłek turystyczny na mecie

     V Konkursy rajdowe:

 • Konkurs krajoznawczy n.t  okolic Kalisza i Kościelnej Wsi.
 • Konkurs historyczny n.t. „Bitwa pod Kaliszem 1706r”
 • Konkurs na plakietkę na przyszły rajd – format A4, dostarczyć przed rajdem wraz z listą uczestników w siedzibie PTTK;
 • Źródło: K.J.Split – Kalisz poprzez wieki; Jan Wimmer – Bitwa pod Kaliszem; Internet; podręcznik do historii
 • Konkurs na największą liczbę punktów za odznaki turystyczne, legitymacje PTTK z opłaconą składką za 2012r  oraz książeczki OTP
 • Dodatkowe punkty za posiadanie apteczki i proporca,

 

     VI Obowiązki uczestników:

 • Podporządkowanie się poleceniom kierownictwa rajdu oraz przestrzeganie postanowień regulaminu
 • Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, zasad ochrony zabytków i przyrody,
 • Przestrzeganie Karty Turysty,

 

     VII Trasy Rajdu:

ok. godz. 9.00 spotkanie uczestników trasy B,C ze Strażą Miejską przy tablicy upamiętniającej bitwę z 1706r przy Campusie na ul. Poznańskiej;

( można dojść lub dojechać z ul. Harcerskiej KLA Nr „S2” – godz.8.52, lub Nr „12” – godz. 8.38 lub PLA 8.32-bez zniżki dla uczniów); dalsza trasa pod eskortą SM.

 1. Kalisz  – Ratusz – ul. Złota – ul. Targowa – ul. Wodna – doliną Prosny szlakiem niebieskim – Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Kościelnej Wsi – w prawo do kościoła pw. św. Wawrzyńca – szkoła – ok. 9 km
 2. Kalisz – pomnik Marii Konopnickiej – ul. Nowy Świat –ul. Poznańska – Campus PWSZ – spotkanie ze Strażą Miejską –nowe osiedle Złote Łąki – ul. Poligonowa – ul. Szwedzka  – Kurhan Szwedzki –szkoła w Kościelnej Wsi – ok. 9 km
 3. Kalisz – ul. Podmiejska – cmentarz żydowski –  ul. Dobrzecka – ul. Biskupicka – u. Strażaków Ochotników –  tablica upamiętniająca bitwę z 1706r przy Campusie PWSZ – spotkanie ze Strażą Miejską –nowe  osiedle Złote Łąki –  ul. Poligonowa – ul. Szwedzka  – Kurhan Szwedzki –szkoła w Kościelnej Wsi–ok.9km
 1. Kuchary – szkoła – Oczyszczalnia Ścieków – Podlesie – Kościelna Wieś ul. Podgórna – ul. Kościelna –szkoła w Kościelnej Wsi – ok. 5 km
 2. Gołuchów – szkoła – jezioro – kamień – Ośrodek Rehabilitacyjny w Jedlcu – Borczysko – Kościelna Wieś – ul. Długa – ul. Kwiatowa – ul. Ostrowska – szkoła w Kościelnej Wsi – ok. 9 km
 3. Dowolna trasa – proszę  podać przebieg trasy na zgłoszeniu

 

     VIII Postanowienia końcowe:

 • Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie
 • Za grupę szkolną i drużynę SKKT odpowiada opiekun
 • Za ewentualne szkody poniesione przez uczestników rajdu jak i przez nich wyrządzone organizatorzy nie odpowiadają
 • Rajd odbędzie się bez względu na pogodę
 • Interpretacja regulaminu rajdu należy do kierownictwa
 • Planowane zakończenie rajdu godz. 13.00; zamówiony autokar dla turystów spoza Kalisza gratis; autobus do Kalisza KLA  nr „12K”o godz.13.54

 

Do zobaczenia na trasach rajdu

Przeczytano: 2846 razy.

Wydrukuj

Do góry