Wiadomości

24 października 2014 21:47 | Wiadomości

Wyróżnienie dla Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie

„Działalność edukacyjna w zakresie ekologii realizowana w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie" została doceniona przez Radę Programową i Kapitułę Konkursu  PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII. Wyróżnienie dla Ośrodka odebrał jego dyrektor, dr inż. Benedykt Roźmiarek, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu, 15 października br.

Konkurs promuje jednostki, których działalność proekologiczna, zarówno pod względem inwestycji, jak i prowadzonej edukacji przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Wyróżnienie jest uhonorowaniem za postawę wyrażaną w słowach i czynach. Ośrodek Kultury Leśnej już od 30 lat realizuje zadania, mające na celu rozwijanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz podnoszenie stanu wiedzy na temat lasu. Ukazuje go jako dobro przyrodnicze kraju, o zwiększających się zasobach, którego zachowanie w jak najlepszym stanie warunkuje rozwój społeczny oparty na zrównoważonych zasadach. Wiedza o otaczającym środowisku jest kluczem do tego, aby w możliwie najlepszy sposób w nim egzystować. Kierując się zasadą „będziemy chronić to co poznamy” Ośrodek Kultury Leśnej promuje treści leśne poprzez zajęcia terenowe i muzealne, festyny, festiwale, akcje ekologiczne, konkursy, warsztaty oraz działalność wystawienniczą i wydawniczą. Z całościowej oferty edukacyjnej OKL w 2013 roku skorzystało ponad 130 tysięcy osób, wśród nich dzieci, młodzież i dorośli z Polski i z zagranicy.

Szczególne zasługi dla oświaty i wychowania docenione zostały również  przez Ministra Edukacji Narodowej. Podczas 114. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego we wrześniu tego roku, Medalami Komisji Edukacji Narodowej zostali wyróżnieni dr inż. Benedykt Roźmiarek – dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, dr inż. Barbara Czołnik – kierownik Działu Edukacji i Informacji tegoż Ośrodka oraz prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz – przewodniczący Rady Naukowej Ośrodka Kultury Leśnej. Medale są nadawane za działalność dydaktyczną oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Tekst: Alcja Antonowicz, OKL

 

 

Przeczytano: 2637 razy.

Wydrukuj

Do góry