Wiadomości

15 kwietnia 2015 10:15 | Wiadomości

Śluby na Zamku Czartoryskich w Gołuchowie

W dniu 10 kwietnia 2015 r. podpisano kolejny aneks do umowy z roku 2011 na podstawie której Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gołuchowie może udzielać ślubów w scenerii Sali Gobelinowej gołuchowskiego Zamku. W świetle nowej ustawy  Prawo o aktach stanu cywilnego (z dnia 28 listopada 2014 r.) umowa  nabiera szczególnego znaczenia. Nowa ustawa reguluje bowiem udzielanie ślubów cywilnych poza urzędem stanu cywilnego. Wszyscy którzy chcą zawrzeć związek małżeński w pomieszczeniach Zamku, również osoby spoza terenu Gminy Gołuchów, mogą to uczynić. Wiąże się to jednak z dodatkowymi opłatami. W przypadku ślubu, który odbywa się w sali urzędu narzeczeni ponoszą tylko koszt opłaty skarbowej za sporządzenie aktu małżeństwa tj. 84,00 zł. Natomiast udzielenie ślubu w Zamku związane jest z kolejnymi opłatami, a mianowicie: 1000,00 zł za ślub poza siedzibą urzędu - opłata na rzecz Urzędu Gminy, co wynika z nowych przepisów oraz 1300,00 zł - na rzecz Zamku - za udostępnienie pomieszczeń.

Wybór miejsca jakim jest Sala Gobelinowa Zamku w Gołuchowie nie jest przypadkowy. Pomieszczenia te pełniły rolę Kościoła, a więc były też miejscem udzielania ślubów już w 1941 r. kiedy to   z rozkazu władz okupacyjnych zburzono gołuchowski Kościół. W tejże sali udzielano również ślubów cywilnych w latach 80-tych, po wyprowadzeniu się Urzędu z tzw. ,,starej gminy”, aż do czasu urządzenia Sali ślubów w obecnym budynku urzędu w 1991 r.

,,Wśród zwiedzających Muzeum Zamek w Gołuchowie, jak wspomina Kustosz Zamku Pani Paulina Vogt-Wawrzyniak, spotykamy czasami szczególnych gości. Starsi już ludzie przyjeżdżają często z daleka by pokazać swoim bliskim miejsce, w którym przed laty wzięli ślub…,,

Wyrażamy swoje głębokie zadowolenie z możliwości współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu w kwestii udzielania ślubów w gołuchowskim Zamku.

Zdjęcia:

Przeczytano: 3401 razy.

Wydrukuj

Do góry