Wiadomości

04 stycznia 2016 09:32 | Wiadomości

Przydrożne kapliczki, figury i krzyże na terenie gminy Gołuchów

Na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, który przypada w 2016 r., Samorząd Gminy Gołuchów oraz Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” planuje wydać książkę poświęconą przydrożnym znakom wiary. Autorem publikacji będzie Stanisław Małyszko – wieloletni pracownik służby ochrony zabytków, etnograf i archiwista, badacz budownictwa i architektury majątków ziemskich,  cmentarzy, kapliczek i krzyży przydrożnych oraz budownictwa ludowego i dziejów wsi .

Owoce wieloletnich badań terenowych, dokumentacyjnych i archiwalnych autora zawarte są m.in. w  książkach opisujących historie wsi wchodzących w skład gminy Gołuchów. Publikacji doczekały się już m.in. dzieje miejscowości Jedlec  - w monografii „Jedlec na przestrzeni wieków” (wydanie I – 2009 r., wydanie II, poszerzone – 2014 r.); Krzywosądów, Żychlin, Karsy – w książce pt. „Z dziejów Krzywosądowa i okolic” (2010); Bielawy, Bogusław, Bogusławice, Pleszówka, Tursko – w książce pt. „Tursko i okolice” (2012 r.)oraz Czechel, Czerminek, Kucharki, Szkudła w publikacji pt. „Czechel, Czerminek, Kucharki, Szkudła – zarys dziejów” (2015 r.)

Obecnie dobiegają końca prace Stanisława Małyszki przy pisaniu książki „Przydrożne kapliczki, figury i krzyże na terenie gminy Gołuchów”.  Znajdą się w niej m.in. nie tylko fachowe opisy wszystkich istniejących przydrożnych obiektów kultu religijnego, ale także opisy ich zmian na przestrzeni wieków, dzieje i  powody  ufundowania, nazwiska fundatorów i opiekunów, a także legendy z  nimi związane, zwyczaje i obrzędy.  Autor planuje również w specjalnym podrozdziale sporo uwagi poświęcić   kapliczkom przydrożnym, figurom i krzyżom które nie dotrwały do naszych czasów, a pojawiają się na dziewiętnastowiecznych mapach. Zapewne zainteresowanie czytelników wzbudzi rozdział zawierający rys dziejów terenu gminy Gołuchów, w którym szczególny nacisk zostanie położony na powstawanie i przekształcenia sieci osadniczej na przestrzeni wieków, organizacji kościelnej i przynależności parafialnej. Książka ma zawierać bogaty materiał ilustracyjny w postaci fragmentów starych map, dokumentów archiwalnych, dawnych i aktualnych zdjęć.

Autor i wydawcy  nadal oczekują na dokumenty, relacje i fotografie dotyczące przydrożnych znaków wiary z terenu gminy Gołuchów. Mogą one w istotny sposób dopełnić posiadane wiadomości , a także ocalić ważne fakty, zdarzenia i osoby od zapomnienia.

Wydanie publikacji  planowane jest w drugiej połowie 2016 r.

Warto dodać, że podobna w swojej tematyce publikacja, jest opracowywana również dla gminy Blizanów.

Info. GCK ZAMEK

Fot. P. Walerowicz-Wojtkowiak

Przeczytano: 4688 razy.

Wydrukuj

Do góry