Wiadomości

04 stycznia 2016 12:43 | Wiadomości

Dofinansowanie z NFOŚiGW

Urząd Gminy w Gołuchowie, informuje mieszkańców o możliwości skorzystania z dofinansowań w ramach środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Powyższy Fundusz będzie dysponował środkami na następujące działania: Program Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych
Program skierowany jest dla osób fizycznych posiadających prawo własności do budynków jednorodzinnych. Dofinansowanie dotyczyć będzie działań z zakresu prac termomodernizacyjnych tj. dociepleń ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, wymiany okien, drzwi, a także wymiany instalacji wewnętrznych oraz źródeł ciepła.
Dofinasowanie oferowane będzie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach i dotacji. 
W zależności od rodzaju inwestycji można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 20 do 40%. Pozostałe koszty może pokryć nisko oprocentowana pożyczka.
Szczegółowe informacje o Programie oraz warunkach otrzymania dofinansowania można uzyskać na stronie internetowej NFOŚiGW, poniżej link do strony:
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys---termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/informacje-o-programie/
Koordynator Programu w NFOŚiGW – Paweł Bartoszewski tel. 22 45-95-827

Program Prosument – zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
W ramach Programu Prosument realizowane będą zadania dotyczące zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, m.in. pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne. Program ten nastawiony jest głównie na produkcję energii elektrycznej.
Beneficjentem dofinansowania będą mogły być indywidualne osoby fizyczne, jak i samorządy.
Nabór wniosków prowadzony będzie poprzez Bank Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Dofinasowanie oferowane będzie również w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach i dotacji. 
Wysokość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju przedsięwzięcia od 20 do 40 %. Pozostałe koszty można sfinansować pożyczką na preferencyjnych warunkach.
Szczegółowe informacje o Programie oraz warunkach otrzymania dofinansowania można uzyskać na stronie NFOŚiGW, poniżej link do strony:
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/rys---termomodernizacja-budynko-jednorodzinnych/informacje-o-programie/
Koordynator Programu w NFOŚiGW – Pani Maria Milewska tel. 22 45-95-858

 
Program KAWKA
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu KAWKA, również udziela dofinansowań na działania związane z poprawą jakości powietrza, głównie poprzez wymianę urządzeń grzewczych. Jednak jest skierowany tylko dla  przedsięwzięć zlokalizowanych w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców. Żadna z miejscowości gminy Gołuchów nie spełnia niestety tego wymogu.     

Informacje ogólne o dofinansowaniach:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:
- tel. 22 45 90 100 - odnawialne źródła energii
- tel. 22 45 90 370 - efektywność energetyczna
Urząd Gminy w Gołuchowie
- tel. 62 76 96 995 - Anna Margiela.

Przeczytano: 3241 razy.

Wydrukuj

Do góry