Wiadomości

18 stycznia 2016 11:39 | Wiadomości

Odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów...

Dnia 14 stycznia 2016r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gołuchowie odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów. Młodzi Radni wybrani zostali przez swoich rówieśników 8 grudnia 2015r. w ogłoszonych na ten dzień przez Wójta Gminy Gołuchów wyborach.
W posiedzeniu inauguracyjnej Sesji Młodzieżowej Rady Gminy II kadencji nowo wybranym radnym kibicowali radni MRGG poprzedniej kadencji. Udział wzięli również Przewodniczący Rady Gminy –p. Jan Sobczak, Wójt – p.Marek Zdunek, Z-ca Wójta – p.Krystyna Kubiak, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej –p.Piotr Pływaczyk, Radni Rady Gminy, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, organizacji i stowarzyszeń z terenu gminy Gołuchów, pracownicy tut. urzędu oraz przedstawiciel gazety „Życie Pleszewa”. Do chwili wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Jan Sobczak.
Po powitaniu wszystkich obecnych  głos zabrał Wójt Gminy, który pogratulował Młodzieży uzyskania mandatu, życzył dobrej i owocnej pracy na rzecz swojego środowiska, a także zapewnił o swojej pomocy i wsparciu ze strony urzędu i gminy.
Następnie młodzi Radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie.
W dalszej części obrad dokonano wyboru komisji skrutacyjnej w składzie: Kacper Zdunek  – Przewodniczący, Aleksandra Dopierała – Sekretarz oraz Damian Adamski – Członek, która czuwała nad przebiegiem wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczących MRGG.
Po przeliczeniu głosów oddanych w głosowaniu tajnym komisja ogłosiła, że Przewodniczącą MRGG wybrana została Patrycja Pawlak, a Wiceprzewodniczącymi: Aleksandra Krusiewicz i Michał Biesiada.
Na zakończenie Sesji głos zabrała Weronika Talaga – Przewodnicząca MRGG poprzedniej kadencji, która w imieniu radnych Młodzieżowej Rady, której przewodniczyła podziękowała za umożliwienie im uczestniczenia w życiu samorządowym, danie szansy zobaczenia jak trudna jest to praca, a następcom złożyła gratulacje i życzyła, aby kontynuowali to, co zostało przez MRGG I kadencji zainicjowane. Głos zabrała również p. Halina Krzyżak – Przedstawiciel Zarządu Uniwersytetu III wieku – która pogratulowała nowym Radnym i zaprosiła do współpracy z Seniorami.
Na tym obrady I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów zakończono.

Radni Młodzieżowej Rady Gminy Gołuchów:
1. ADAMSKI Damian
2. BIESIADA Adam
3. BIESIADA Michał - Wiceprzewodniczący
4. DOPIERAŁA Aleksandra
5. GALBIERSKA Eliza
6. KACZMAREK Wiktoria
7. KRUSIEWICZ Aleksandra - Wiceprzewodnicząca
8. KURZAWA Ewelina
9. ŁUKASIK Igor
10.PAWLAK Patrycja – Przewodnicząca
11.PERA Jakub
12.TYL Natalia
13.URBANIAK Bartosz
14.ZDUNEK Kacper
15.ZMYŚLONA Klaudia

Fot. Życie Pleszewa

Zdjęcia:

Przeczytano: 2463 razy.

Wydrukuj

Do góry